Denar kot rdeča nit občinskih pravd

Župan Popovič in njegova pravica

Slovenci smo narod pravdarjev. In če iščemo prvaka med župani, se ponuja sam od sebe. Zdaj že nekdanji župan Kopra Boris Popovič prostodušno priznava, da je (bil) osebno vpleten v več kot 40 takšnih in drugačnih sodnih postopkov. Da je v sodnih dvoranah včasih preživel več časa kot v županski pisarni in da mu še nikdar niso dokazali krivde.

Finšpektorjevo vrtilno tabelo je obračal Jaka Elikan
29.8.2019
Članek je nastal na osnovi podatkov, kot so bili na dan 1.12.2018

Tako je bil razlagal kandidat Popovič med volilno kampanjo za predsedniške volitve 2017. Med podporniki ni manjkal odvetnik Franci Matoz ‒ niti njegov širok nasmešek ob teh besedah. Popovič je sicer izgubil vsaj en (zasebni) kazenski postopek; tistega, ki ga je proti njemu sprožila novinarka Primorskih novic Petra Vidrih. Po njenih navedbah je bil Popovič pravnomočno obsojen na pogojno zaporno kazen.

Ker pravna varnost nekaj stane, ker odvetniki niso zastonj in ker za vsako reč na koncu pride račun, smo s pomočjo Finšpektorja preverili, koliko denarja Mestna občina Koper (MOK) nameni odvetnikom, pravnim svetovalcem in sorodnim dejavnostim. Kaj to pomeni v širšem kontekstu in kdo stoji za tem denarjem?

Gre za pereče vprašanje. To lahko sklepamo tudi iz skopega pojasnila na občinski spletni strani, da so vprašanja o višini odvetniških storitev tretja najpogostejše zahtevana informacija javnega značaja v občini. Ta članek je prikaz analitičnih zmožnosti Finšpektorja o tem, za Koprčane očitno perečem vprašanju.

V povprečju je slovenska občina na občana v slabih 16 letih (od januarja 2003 do vključno oktobra 2018, op. a.) nakazala 46,62 evra na račune odvetnikov. Ne le da je koprska občina visoko nad povprečjem, najdemo jo na tretjem mestu med vsemi občinami. Pred njo sta le občini Ankaran in Velike Lašče.

Anomalija fiduciarnih računov

Takšno pregledovanje transakciji odvetnikom otežujejo nakazila na fiduciarne (skrbniške) račune, ki so praviloma namenjena odvetnikovi stranki, denimo za odškodnino ali izvršbo. Aplikacija Erar te transakcije pripisuje odvetnikom, vse skupaj pa zmanjšuje preglednost javnih izdatkov. Pri vseh treh občinah pri vrhu (verjetno pa tudi nižje) se pojavlja takšen vzorec.

Velike Lašče so se zavihtele tik pod vrh zaradi razmeroma majhnega števila občanov in kupnine za nepremičnine denacionalizacijskih upravičencev, dedičev po Auerspergih (grofje Turjaški). Ti so denar prejeli prek odvetnika Zdenka Verstovška, ki je v Erarju naveden kot prejemnik, v resnici pa je nekakšen posrednik. Brez omenjenih transakcij bi se Velike Lašče uvrstile precej nižje.

Tudi Ankaran je izplačal denacionalizacijsko odškodnino dedičem po Angelinijih (257.550 evrov) po poravnavi za zemljišče, na katerem stoji Osnovna šola Ankaran. Erar in Finšpektor izkazujeta, da je to nakazilo prejel odvetnik Igor Kocjančič, končnih prejemnikov pa je dejansko več kot 20 dedičev po nekdanjem tamkajšnjem posestniku.

Če odštejemo ta znesek in podobne koprske transakcije, je Občina Ankaran še vedno prva po strošku na občana. Tudi v absolutnem pogledu ankaranska občina lovi korak s koprsko. V enem samem mandatu je opravila desetino transakcij Mestne občine Koper (druga na prečiščeni lestvici) v štirih mandatih. Podrobneje o Občini Ankaran, ki si je svojo ustanovitev priborila z odvetniki na sodiščih, nekoliko pozneje.

Pod Popovičem stotak za odvetnike na Koprčana

Bitke za osamosvojitev Ankarana Koper pod županom Popovičem ni dobil. Je pa še vedno drugi, ko gre za odvetniške stroške. Visoko nad slovenskim povprečjem.

V eri župana Popoviča je ‒ preračunano na Koprčana ‒ občina nakazala okoli sto evrov na račune odvetnikov. Levji delež tega denarja je dobil razvpiti koprski odvetnik Franci Matoz (156.501 evrov) oziroma njegova pisarna Odvetniška družba Matoz (nekdaj Matoz in Rojko) (1.066.151 evrov). Blizu četrtine vsega denarja, ki ga je občina nakazala odvetnikom. Ali še drugače: na vsakega občana je Mestna občina Koper za Matozove storitve odštel domala 25 evrov.

Izstopa odškodnina za Angelinijeve

A preden preidemo na k analizi Matoza, nekaj več o nakazilih na fiduciarne račune. Torej o nakazilih, za katere utemeljeno domnevamo, da niso plačilo odvetniških storitev. Med ducatom odvetnikov z najvišjimi nakazili z Mestne občine Koper je polovica takšnih. Praviloma gre za enkratna nakazila ali niz večjih nakazil v krajšem obdobju.

Denimo, iz proračuna Mestne občine Koper je odvetnik Igor Kocjančič v petih nakazilih po 105 tisoč evrov prejel skupno 525.000 evrov, s čimer se je povzpel visoko na lestvici odvetnikov z največjimi transakcijami v omenjeni mestni občini, ne pa tudi med najbolj plačane odvetnike, saj za Mestno občino Koper očitno ni opravil nobene storitve. Te transakcije namreč predstavljajo odškodnino za nacionalizirano premoženje predvojnega posestnika Antonia Angelinija z območja Ankarana in iz časa, ko je bil Ankaran še del te občine. Podobno je tudi v drugih primerih.

Takšna nakazila v Kopru skupno nanesejo 1,8 milijona evrov odškodnin in drugih izplačil, medtem ko je šest najbolje plačanih odvetnikov v Kopru skupno zaslužilo (storitve) 3,1 milijona evrov. Običajno isti odvetniki ne zastopajo nasprotne stranke, v korist nje dosežejo odškodnino, obenem pa delajo še za občino. Že v gornjem preračunu smo 1,8 milijona evrov (Kocjančič, Munih, Trebec, Janez Starman, Korošec in Kofol) zato odšteli od 6,8 milijona skupnih koprskih nakazil odvetnikom.

V kabinetu koprskega župana so pojasnili, da ne gre le za denacioalizacijske odškodnine, ampak tudi kupnine za zemljišča in podobno. Skupni znesek teh postavljajo na 1,8 milijona evrov, kar je do decimalke enako kot kaže naša analiza.

Polovica Matozovih javnih prihodkov iz Mestne občine Koper

Ko izločimo nakazila na fiduciarne račune, odpade še večji delež pogače na Francija Matoza.

Med vsemi proračunskimi porabniki in državnimi podjetji je za Matozovo pisarno Mestna občina Koper na prvem mestu. Če želimo ugotoviti, kolikšen delež pomenijo prihodki iz te občine zanj, kakšna je Matozova odvisnost od nje med javnimi in državnimi naročniki, moramo tudi pri njem izločiti vsaj največje transakcije, za katere je očitno, da niso plačilo storitev. Razlogi so podobni kot pri prej omenjenem odvetniku Kocjančiču in drugih.

Največji takšni nakazili prihajaza iz Mestne občine Ljubljana (izvršbi za 843.226 evrov) ter iz Agencije za okolje (odškodnina za 450.419 evrov). Med prvimi 20 nakazovalci je devet takšnih. Že prej smo izločili vse pravosodne organe, da ne bi prišlo do podvajanja plačil, saj sodišča ob dobljenih sporih povrnejo odvetniške stroške. Državno odvetništvo je prav tako izplačevalo odškodnine na Matozov račun za njegove stranke, pretežno gre verjetno za fizične osebe.

Ko smo vse to prečistili, smo ugotovili, da je Matoz z odvetniškim delom pravzaprav zaslužil nekaj manj kot 2,5 milijona evrov in da njegov angažma v Kopru pomeni več kot polovico vseh prihodkov od države, občin in državnih družb.

Še nekaj drobiža podrejenih občinskih ustanov

Za odvetnika Francija Matoza so pomembni tudi prihodki ustanov, katerih ustanovitelj je Mestna občina Koper. Predvsem izstopa Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, pa tudi Osnovna šola Koper, Javni zavod za šport in mladino Mestne občine Koper in podobno. Skupaj s temi se Matozovi prihodki iz javnih virov, ki jih obvladuje Popovič, hitro povzpnejo nad 1,3 milijona evrov. Potem so tu še denimo javna gospodarska družba Marjetica, nekdanja Komunala Koper (34.017 evrov) in še kaj.

Denar le, če si na pravi strani

Nista pa se v Kopru za odvetnika Matoza vselej cedila med in mleko. V Finšpektorju je opazen upad poslov, ki je dosegel dno leta 2016, na vrhuncu konflikta med Popovičem in ameriško-srbskim poslovnežem Milanom Mandarićem. V tem je Matoz zastopal Mandarićevo stran. Zanj je kupil večjo parcelo ob vznožju Markovca, kjer naj bi stalo panoramsko dvigalo. Dve leti je bil Matoz tako rekoč odrezan od denarja iz koprskega proračuna. Ko se je znova postavil na Popovičevo stran, se je trend obrnil.

Natančnega podatka, v koliko zasebnih zadevah je Matoz zastopal Popoviča, javnost ne pozna. O tem so na naše izrecno vprašanje molčali tudi v (tedaj še) Popovičevi občinski upravi. Znano pa je, da je ob sporu Popovič zamenjal Matoza z drugimi odvetniki, med njimi z odvetniškimi družbami Čeferin in Senica. Marsikaj razkrije tudi analiza s Finšpektorjem skozi časovno dimenzijo.

Ko so Franciju Matozu upadali prihodki z Mestne občine Koper, so opazno rasli odvetnici Veroniki Zorn Hočevar. Znani so primeri, da je občina Matozu v nekaterih postopkih v teku odpovedal pooblastilo in za nadaljevanje pooblastila Zorn Hočevarjevo. Od leta 2011 je opravila vse več posla za Mestno občino Koper, največ prihodkov je ustvarila leta 2016, ko je bil Matoz povsem brez občinskih virov.

Po strukturi prejemkov sklepamo, da odvetnica opravlja (oziroma je opravljala) predvsem tekoče pravdne in nepravdne zadeve za Mestno občino Koper, denimo tiste, ki so povezani z nepremičninami.

Občina je vpregla tudi Odvetniško pisarno Čeferin, deloma kot okrepitev za Francija Matoza, deloma pa zaradi pravne vojne proti ustanovitvi občine Ankaran. Tako je vsaj trdil Popovič. Ob tem je zanimivo, da je Popoviča v zadevi Kapučini najprej branil Matoz, od leta 2011 naprej pa Marko Bošnjak iz pisarne Čeferin. Tej so začeli prihodki iz Mestne občine Koper rasti leta 2011, ko je Bošnjak tudi prevzel zastopanje Popoviča.

Obema odvetniškima pisarnama (Zorn Hočevar in Čeferin) v zadnjih dveh letih opazno upadajo prihodki iz Mestne občine Koper; Matozu pa se, kot že rečeno, znova povečujejo. Velja omeniti še odvetnika Branka Gvozdića, ki je Popoviča zastopal v ponovnem sojenju v primeru Rumena noč. Gvozdiću so začeli občutneje rasti prihodki iz Mestne občine Koper junija 2012, marca 2013 pa je bil na sodišču že predobravnalni narok.

Zlata jama Evropski center za reševanje sporov

Mestna občina Koper je zlata jama tudi za dejavnosti, povezane s pravno varnostjo zlasti za Evropski center za reševanje sporov (ECRS). Gre za zasebni zavod, ki ga je po odhodu iz politike ustanovila nekdanja notranja ministrica Katarina Kresal. Ta je obenem partnerica znanega ljubljanskega odvetnika Mira Senice, njegova odvetniška pisarna pa je Popoviča denimo zastopala v kazenski zadevi Serming.

Ko so v začetku leta 2015 na vrata koprske občine potrkali kriminalisti, je Popovič javno dejal, da je korpska občina ECRS plačala 160 tisoč evrov za strokovna pravna mnenja. Po navedbah Popoviča je šlo med drugim za mnenje glede finančnih posledic novoustanovljene občine Ankaran in za mnenje o pravilnosti postopkov prodaje zemljišča na Serminu družbi Serming.

Do vključno oktobra leta 2018 se je teh transakcij na račun ECRS nabralo za 247 tisočakov ali 78 odstotkov vseh njegovih prihodkov iz javnih virov. Prva transakcija je bila izpeljana marca 2014, zadnja pa decembra 2016. Seničeva odvetniška pisarna pa je prvo nakazilo prejela junija 2016 in do zdaj skupno 81 tisočakov. Ob tem je tu in tam videti, da gre za isti pavšal 2.440 evrov mesečno ali njegovo polovico.

Če je bil Senica še leta 2013 trn v peti Popoviča zaradi pavšala v Luki Koper, je naslednje leto najel storitve ECRS in najpozneje februarja 2015 ga je Seničeva pisarna že zastopala v zadevi Serming. Senica oziroma njegova pisarna je Popoviča zastopala tudi v zadevi kopališče, ki se je,prav tako kot Serming, končala z zastaranjem.

Z Mestne občine Koper nam niso odgovorili, kakšne storite je opravljal Evropski center za reševanje sporov za Koper niti po kakšnem ključu so izbrali ta zavod. Ko beseda teče o odvetnikih, pa na splošno pojasnjujejo: "Občino je v preteklih letih zastopalo več kot 30 odvetnikov, referenca za angažma posameznega odvetnika pa je nedvomno bilo njegovo minulo delo, rezultati oziroma uspehi v pravdah pa tudi splošni ugled, ki so ga uživali med odvetniki v Sloveniji in družbi nasploh."

Omenimo, da je najem odvetniških storitev po Zakonu o javnem naročanju ena redkih izjem, za katere ne veljajo pravila javnega naročanja.

Preglednost ni odvetniška odlika

Mestna občina Koper Odvetniško družbo Matoz očitno plačuje po odvetniški tarifi, ki znaša 0,459 evra za točko; konec leta 2017 je Matoz denimo izdal račun za 12.000 točk, kar je precej, če se zadeva nanaša na en primer. Če pogledamo samo preračun odvetniške tarife na spletni stani odvetniške zbornice, nobena storitev ne dosega takšne vrednosti. Najvišja vrednost je tri tisoč točk, in sicer za gospodarski spor nad vrednostjo 403 tisočake.

Odvetniška družba Čeferin Mestni občini Koper izdaja še malce bolj nepregledne račune (tako vsaj izhaja iz Erarja), opredeljeni so vedno kot 1 kos, znesek pa je različen. Podobno račune izstavlja tudi odvetnica Veronika Zorn Hočevar, le da je tu računov več, zneski na posameznem pa so v povprečju nižji. Kaj stoji za posameznim računom, ni razvidno pri nobenem od njih.

Kaj pa Mestna občina Nova Gorica?

Mestna občina Nova Gorica je po številu prebivalcev primerljiva z Mestno občino Koper. Ima 32 tisoč prebivalcev, koprska 47 tisoč. Prav tako gre za regijsko središče, mestno občino.Splošna poraba javnega denarja na prebivalca je podobna: Koper porabi 2.107 evrov na prebivalca na leto, Nova Gorica pa 2.374 evrov.

A ko gre za nakazila odvetnikom, Nova Gorica močno zaostaja za Koprom. Najdemo jo na 36. mestu po vrednosti transakcij na prebivalca. Od leta 2003 je zanje namenila 57 evrov na vsakega Novogoričana. To je sicer še vedno dvakrat toliko kot denimo Novo mesto ali štirikrat toliko kot Velenje, če upoštevamo le mestne občine. A v primerjavi s Koprom je to skoraj pol manj. Odveč je pripomniti, da je novogoriški župan (zadnja dva mandata Matej Arčon) redko zašel na straneh črne kronike in poročil s sodišč.

Med odvetniki je najvišjo vrednost transakcij v Novi Gorici dosegel Ivan Rutar, ki je od leta 2003 prejel 304 tisoč evrov. Spomnimo, pri Matozu in Kopru je številka 1,3 milijona evrov. Namen transakcij je pri Rutarju in Novi Gorici za spoznanje bolj pregleden, ponekod je navedeno, da gre za zastopanje, ponekod svetovanje ali samo storitve.

Koprska občina je opravila transakcije na račune skupno 110 odvetnikov in odvetniških družb, povprečen je prejel skoraj 62 tisočakov. Na drugi strani je Nova Gorica nakazovala denar na račune 79 odvetnikov, v povprečju pa je vsak prejel 23 tisočakov iz občinske malhe.

Koper največ tudi za sodne takse

Sodišča žal ne vodijo evidenc o izidu sodnih postopkov. Tako ni mogoče križati izdatkov za odvetnike in izplena na sodiščih. Zato smo si pomagali z nakazili iz občinskih računov na račune sodišč. Tu gre za plačevanje raznih sodnih stroškov, taks, predujmov za izvedence in podobno.

Podatek ni reprezentativen in ne govori o izidu sporov; prej o številu (in vrednosti) primerov, ki jih je sprožila občina kot tožeča stranka ali predlagateljica. Za sodišča (s SDK klasifikacijo sodstvo O84.23) je na ravni države v absolutnem znesku največ plačala Mestna občina Koper (733.784 evrov). Več kot Mestna občina Ljubljana (432.492 evrov), Novo mesto (7.495 evrov) ali denimo Ankaran (11.587 evrov).

V Kopru računajo donos, ki ga prinesejo odvetniki

Na vprašanje o uspešnosti sodnih in drugih postopkov, na koprski občini postrežejo z oceno, da so uspešni v okoli 70 odstotkih zadev, da je bilo takšnih sodnih in upravnih postopkov več kot 900 in da je bil strošek za odvetniške storitve v veliki večini povrnjen zaradi dobljenih primerov. Ko ta povračila in nakazila na fiduciarne račune na Mestni občini Koper odštejejo, pridejo do sklepa, da je občina v 16 letih za odvetnike namenila tri milijone evrov oziroma 3,65 evra na Koprčana. Spomnimo, naš izračun kaže (brez povračil), da se ta znesek suče okoli šestih evrov, skupni znesek pa je okoli pet milijonov evrov. Iz te razlike lahko izračunamo, da je Koper uspel v 70 odstotkih zadev in zanje dobil povrnjena dva milijona evrov. Torej je dobival po vrednosti podpovprečne spore. Iz povprečnega dobljenega primera je prejel okoli 3.100 evrov povračil, na povprečnega izgubljenega pa je imel 11 tisočakov odhodkov za odvetnike.

V Popovičevem kabinetu trdijo tudi, da je angažma odvetnikov občini prinesel veliko neposredne premoženjske koristi. Zlasti je bila Mestna občina Koper uspešna pri unovčevanju bančnih garancij (SCT 400.000 evrov, Primorje 199.000 evrov, Istrabenz Marina 1,4 mio. evrov, Istrabenz 1,4 mio. evrov, …). Navajajo še nekatere druge sodne postopke ter postopke poravnav in pogajanj, za katere so najeli odvetnike. V 14 dobljenih primerih koristi lokalne skupnosti ocenjujejo na 13,6 milijona evrov. S finančnega vidika pa je največji uspeh ubranitev odloka o določitvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pred ustavnim sodiščem, ki so ga ovrednotili na 82,3 milijona evrov v obravnavanem časovnem obdobju. "Pred županovanjem Borisa Popoviča, ki je zaslužen za pravično nadomestilo, ki ga Luka Koper plačuje lokalni skupnosti, je bil ta znesek namreč bistveno nižji." S tem je za Mestno občino Koper izplen iz najrazličnejših postopkov okoli 106 evrov na občana, so izračunali. Ali z drugimi besedami, neto stroški za odvetnike so Kopru prinesli 30-kratni donos.

In največji poraz: izguba Ankarana, s katerim je Mestna občina Koper po lastnih besedah izgubila sedem milijonov evrov na leto. "Glede na to, da je Občina Ankaran ustanovljena za nedoločen čas, kar lahko pomeni tudi sto in več let, so te številke še bistveno, bistveno višje, govorimo o zneskih od 600 milijonov evrov navzgor."

Matoz četrti na nacionalni ravni

Še enkrat smo obrnili vrtilno tabelo Finšpektorja. Kdo med odvetniki v Sloveniji pa je z občinskimi posli (!) ustvaril največje prihodke?

Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji je specializirana za javna naročila in ima zelo razpršene prihodke v številnih slovenskih občinah. Z vrednostjo transakcij 2,8 milijona evrov je najvišje med prejemniki denarja iz občinskih blagajn.

Odvetništvo Kovačič na drugem mestu smo izločili zaradi dveh večjih transakcij iz Mestne občine Ljubljane, ki sta bili izvedeni na podlagi sodnega sklepa ali izvršbe. Za kaj natančno gre, nam ni uspelo izvedeti. Domnevamo, da je to denacionalizacijska odškodnini za stranko te odvetniške pisarne; verjetno za Kolizej. Teh transakcije zato ne upoštevamo. Sledijo tri odvetniške pisarne: Čeferin, Kozinc in Matoz. In smo znova na začetku.

Ironija usode Ankarana

Vrnimo se še k primeru Ankarana. Če upoštevamo le zadnja štiri leta, torej mandat 2014‒2018, ko je občina Ankaran že obstajala, je ta z naskokom prva – s povprečno 173 evrov na prebivalca za odvetnike. Vsako leto je vsak Ankarančan plačal 43 evrov in nekaj centov za ta namen. Koprčani so povprečno letno plačali veliko manj: okoli šest evrov skozi 16-letno obdobje, kažejo Finšpektor, ko izločimo večje transakcije na fiduciarne račune. Je to cena odcepitve, usoda majhnih občin ali kaj tretjega?

Župan Ankarana Gregor Strmčnik izpostavi, da je primerjava odvetniških stroškov na prebivalca "nekoliko ponesrečena", da je Ankaran v več ozirih poseben in da je od ustanovitve dalje v številnih sodnih in drugih pravnih postopkih.

"Med glavnimi sta bila dva postopka pred ustavnim sodiščem, ki sta bila odločilna za ustanovitev občine. Po ustanovitvi občine je bil sprožen še sodni postopek za zavarovanje premoženja novoustanovljene občine, vse do njenega začetka dela." Nato v županovem kabinetu nizajo še pravno pomoč, ki jo je na samem začetku občina potrebovala tudi zato, ker ji je Koper na vsakem koraku oteževal delovanje.

"Mestna občina Koper nam ni nudila ustrezne administrativne in druge podpore, kot bi jo morala: ni izročila evidenc, registrov, dokumentacije, predpisov in vsega potrebnega za začetek delovanja nove občine Ankaran." Novoustanovljena občina je sprožila še postopke za vrnitev nekaterih strateško pomembnih nepremičnin v Ankaranu, v sporih s Koprom glede delitve premoženja pa je bila na koncu sklenjena zunajsodna poravnava, a tudi pri tem "je potrebovala strokovno pravno znanje, saj s temi znanji ni razpolagala," še dodajajo v Ankaranu.

V Ankaranu so trčili številni interesi

Tudi če odštejemo tiste spore, ki so povezani s Koprom, je Ankaran v številnih postopkih. Strmčnik na prvem mestu izpostavlja državni interes oziroma državni prostorski načrt za Luko Koper. Z njim država posega na tretjino območja Občine Ankaran ter "s tem občini onemogoča opravljanje svojih zakonskih pravic, zaradi česar je Občina Ankaran s pomočjo zunanje pravne pomoči že poskušala usklajevati te državne dokumente z občinskimi." Omenja še državni prostorski načrt za okrevališče vojakov Nata in kontingentni načrt Republike Slovenije za izpostavo azilnega doma na Debelem rtiču

"Kot varuh narave in pravic svojih prebivalcev do zdravega življenjskega okolja, se Občina Ankaran ni zoperstavila samo načrtom Republike Slovenije, ki pomenijo nesorazmerne in škodljive posege v naravno okolje in naravne danosti Ankarana, temveč se je zoperstavila tudi načrtom Republike Italije." Gre za upravne spore in izpodbijanje italijanskega okoljevarstvenega dovoljenja za gradnjo plinskih terminalov in plinovoda v Žavljah pri Trstu.

Potem pa so tu še spori, povezani z zasebnimi interesi, zlasti nepremičninski spori in postopki po zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine. Med njimi je najpomembnejši spor z družbo Adria Ankaran. "Slednja v postopku zatrjuje lastništvo nad določenimi nepremičninami v obalnem pasu in nad nepremičninami, ki vodijo do obalnega pasu, ki so sicer v zemljiškoknjižni lasti občine."

Odvetnik po 175 evrov na uro

Odvetnik Miha Šipec, ki zastopa Ankaran v več postopkih proti Mestni občini Koper, pa tudi drugih, je z občino zaslužil 244.031 evrov. Natančno toliko. Njegova urna postavka sodeč po računih, ki so razvidni v aplikaciji Erar, znaša 175 evrov plus DDV. Preprost izračun pokaže, da je odvetnik Šipec za Ankaran delal okoli 1.150 ur. Po enaki tarifi za Ankaran dela tudi odvetnica Irena Urbanc, ki je skupaj od občine prejela 171 tisoč evrov (okoli 800 ur). Oba odvetnika sicer sodelujeta, poslujeta na istem naslovu v Ljubljani in ju je mogoče najti v drugih skupnih poslih.

Na Občini Ankaran zatrjujejo, da odvetnike izbirajo izključno na podlagi posebnega znanja in njihovega poznavanja problematike. Tako so izbrali tudi odvetnika Šipca. "Na podlagi njegovih specialnih znanj in uspehov pred ustavnim sodiščem ga je Občina Ankaran izbrala predvsem za postopke pred ustavnim sodiščem, kjer je uspešno dosegel ustanovitev Občine Ankaran."

Ankaran vsak dvajseti evro odvetniku

Na primeru Ankarana zlahka ugotovimo, da pravne vojne, kakšna je bila med Mestno občino Koper in Ankaranom, hočeš-nočeš bolj udarijo majhne. 5,2 odstotka odhodkov je veliko. Toliko okvirno povprečna občina nameni za vse prejemnike s klasifikacijsko oznako SDK kultura. Koper relativno za odvetnike nameni občutno manj, 0,3 odstotka odhodkov.


Primerjava Erarja in Finšpektorja na primeru Popovičevega županovanja

Potem ko je bila pričujoča analiza opravljena in ogrodje članka spisano, je v času volilne kampanje pred lokalnimi volitvami 2018 televizijska postaja Pop TV objavila prispevek Vrtoglavih 5,6 milijona evrov za odvetniške posle v Popovičevi Mestni občini Koper. V njem Alenka Marovt, urednica rubrike Dejstva in nagrajena novinarka, obravnava isto tematiko (Koper in odvetniki). Opira se zlasti na podatke aplikacije Erar. To priložnost smo izkoristili za konkretnejšo primerjavo analitičnih zmožnosti Finšpektorja v primerjavi z Erarjem. V izhodišču nas je zanimalo, kaj s Finšpektorjem lahko ugotovimo, česar Pop TV z Erarjem ni mogel.

Pop TV je z Erarjem pregledal izdatke MOK za odvetnike, a ni mogel postaviti v kontekst splošne porabe občin za odvetnike oziroma stroškov primerjati z drugimi občinami, kar omogoča Finšpektor. Posledično smo zaznali fenomen Ankarana. Prav tako smo ovrednotili navezo Popovič (MOK) - Matoz tudi iz drugega zornega kota. Kaj transakcije iz Mestne občine Koper pomenijo za Matoza glede na druge javne vire? Ali denimo, kaj pomenijo v širšem pojmovanju občine, skupaj z drugimi subjekti, kjer je ustanoviteljica ali lastnica koprska občina.

Marovtova (enako kot mi) ugotavlja, da je upad Matozovih prihodkov iz koprskega proračuna povezan s sporom med Mandarićem in Popovičem. Z Erarjem ni mogla primerjati časovnega sosledja prihodkov drugih odvetnikov (Čeferin, Senica, Govzdić, Zorn-Hočevarjeva) in zastopanja župana ter ni mogla opaziti otoplitve odnosov med Matozom in Popovičem v luči upada prihodkov za druge odvetnike. Prav tako Pop TV ni zaznal transakcij Evropskemu centru za reševanje sporov, kjer gre za dejavnost, sorodno z odvetništvom. S Finšpektorjem je namreč laže videti gozd tudi takrat, ko gledamo drevo.

Nadalje smo zaznali nakazila na fiduciarne račune oziroma okvirno ovrednotili njihov obseg in na to anomalijo opozorili. Med vsaj šestimi očitnejšimi primeri je na dnu članka na spletni strani 24ur.com (označeno z asteriskom *) omenjen le Janez Starman, ki je verjetno avtorico na to opozoril po objavi. Med večjimi prejemniki je Pop TV izpustil odvetniško pisarno Neffat (146 tisoč evrov), ker je seznam oblikoval po imenih družb in ne dejavnostih, kar omogoča Finšpektor...

Glede na vse navedeno, s Finšpektorjem lahko "izboljšamo" naslov prispevka Pop TV-ja. Če odštejemo tiste transakcije, ki so neupravičeno uvrščene na poptevejev seznam in prištejmo tiste, ki so izpuščene, bi bila številka pet milijonov evrov bližje resnici kot 5,6 milijona evrov. Če hočete, še vedno vratolomnih pet milijonov.


Kako uspešen je Matoz – v denarju?

Na očitek, da gre pri nakazilih Matozu nemara za plačevanje odvetniških storitev, ki jih je Matoz opravil za Popoviča osebno, je soavtorju televizijskega prispevka Pop TV Jaki Vranu Matoz odgovoril, da te nevarnosti ni, ker so bili vsi kazenski postopki proti Popoviču razsojeni v njegovo korist. Pod to sintagmo seveda razumemo tudi zastaranje primerov. Posledično je namreč država krila Popovičeve stroške za odvetnika, najsibo to Matoz, ali kateri drug.

Na prvo žogo bi rekli, da se je odvetnik dobro izvlekel, ubranil je lik stranke Popoviča in promoviral svoje delo. Lahko bi mu verjeli še toliko bolj, ker je v večini medijsko odmevnejših kazenskih zadev res odnesel celo kožo. Ker pa smo novinarji nejeverni Tomaži, sprejmemo Matozovo igro. Za nas je to igra številk. Pojdimo še korak naprej in preverimo, ali je tu vsaj zrno soli. V kakšni meri so povračila sodišč znamenje uspešnosti odvetnika.

S Finšpektorjem smo še enkrat obrnili podatke in preverili nakazila Matozu iz proračunske podskupine pravosodni organi. Gre za skupaj 548.068 evrov nakazil, predvsem so to povračila stroškov dobljenih pravd ter za odškodnine in izplene iz izvršb, manjši del odpade na Matozovo brezplačno pravo pomoč.

Ob tega zneska v naslednjem koraku odštejemo vse transakcije, ki očitno niso namenjene Matozu, ampak njegovim strankam (odškodnine, nakazila iz izvršb in podobno) nad vrednostjo dveh tisočakov, za katere poznamo namen. Verjetno se pod dvema tisočakoma skriva še kakšen takšen primer, vendar povračila za Matozove odvetniške storitve v dobljenih primerih v 16-letnem obdobju niso višja od 361.416 evrov. Kvečjemu nižja.

Koper za Matoza štirikrat pomembnejši kot vse sodne zmage

Za nobeno posamezno transakcijo s sodišč na Matozov račun ne moremo trditi, da je bila namenjena za zastopanje Popoviča. Ugotovimo lahko, da povračila Matozu s sodišč dosegajo največ 361 tisoč evrov in da je to 15 odstotkov tistega denarja, ki ga je Matoz zaslužil s svojimi odvetniškimi posli za vse javne ustanove in državne družbe (na primer Dars od oktobra 2014 dalje). Ne spuščamo se v presojo, ali je ta količnik velik ali majhen. Dejstvo pa je, da so vsi Matozovi prihodki s sodišč (za uspešno zastopanje vseh strank, ne le MOK in drugih javnih), komajda pomembni. Prihodki iz Mestne občine Koper so za Matoza v finančnem pogledu štirikrat pomembnejši kot vse njegove sodne zmage in posledična povračila – ne le v primeru Kopra, ampak prav vseh njegovih strank.

Koprske (Popovičeve) izdatke in Matozove prejemke bi lahko secirali še naprej, Finšpektorjevo vrtilno tabelo obrnili znova in znova, a naj bo na tem mestu dovolj. Bolj kot Matoz za koprsko občino je pomembna koperska občina za Matoza. Mandat novega koprskega župana Aleša Bržana bo to ugotovitev bodisi ovrgel bodisi potrdil.

Članek je nastal konec leta 2018.


1
Občine z najvišjo vrednostjo izplačil za odvetnike na prebivalca od leta 2003 do vključno oktobra 2018 Povprečna vrednost izplačil po občinah glede na število prebivalcev, tip proračuna OBČINSKI PRORAČUNI, panoga SKD M69.101 - ODVETNIŠTVO, obdobje januar 2003-oktober 2018
Občinski proračun Vrednost izplačil (€) Število prebivalcev Povprečna vrednost izplačil na prebivalca (€)
ANKARAN 815.521 3.219 253.35
VELIKE LAŠČE 900.447 4.188 215.01
KOPER 6.854.100 50.902 134.65
RADENCI 652.836 5.199 125.57
OSILNICA 45.745 374 122.31
IZOLA 1.918.148 15.867 120.89
ŠALOVCI 164.993 1.459 113.09
GORNJI PETROVCI 219.763 2.078 105.76
PREDDVOR 364.228 3.579 101.77
DIVAČA 402.103 3.953 101.72
JEZERSKO 63.352 645 98.22
GRAD 214.296 2.192 97.76
LJUBLJANA 27.597.218 287.218 96.08
... ... ... ...
Skupaj 96.173.8552.062.87446,62

2
Izplačila Mestne občine Koper za odvetniške storitve Vrednost izplačil po prejemnikih za izbrane prejemnike, plačnik MESTNA OBČINA KOPER, panoga SKD M69.101 - ODVETNIŠTVO, obdobje januar 2003-oktober 2018
PrejemnikVrednost izplačil (€)
ODVETNIŠKA DRUŽBA MATOZ IN ROJKO, O.P., D.O.O.1.066.151
ODVETNICA VERONIKA ZORN HOČEVAR777.288
ODVETNIŠKA DRUŽBA ČEFERIN IN PARTNERJI, DRUŽBA ZA OPRAVLJANJE ODVETNIŠKEGA POKLICA, O.P., D.O.O578.512
ODVETNIK BRANKO GVOZDIĆ410.090
FRANCI MATOZ - ODVETNIK153.511
ODVETNIŠKA DRUŽBA NEFFAT O.P., D.O.O.146.847
......
Skupaj 5.047.080
3
Izplačila Mestne občine Koper za odškodnine in izvršbe Vrednost izplačil po prejemnikih za izbrane prejemnike, plačnik MESTNA OBČINA KOPER, panoga SKD M69.101 - ODVETNIŠTVO, obdobje januar 2003-oktober 2018
PrejemnikVrednost izplačil (€)
KOCJANČIČ IGOR - ODVETNIK537.512
MUNIH ROK - ODVETNIK438.213
IGOR TREBEC261.698
STARMAN JANEZ - ODVETNIK226.592
KOROŠEC DUŠAN - ODVETNIK213.577
KOFOL NEVIO - ODVETNIK129.428
Skupaj 1.807.020
4
Največji plačniki Odvetniški družbi Matoz Vrednost izplačil po plačnikih, prejemnik ODVETNIŠKA DRUŽBA MATOZ (in povezani subjekti), obdobje januar 2003-oktober 2018
PlačnikVrednost izplačil (€)
MESTNA OBČINA KOPER1.219.662
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.122.682
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA107.515
OBČINA DIVAČA105.052
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE60.897
KBM-LEASING D.O.O. - SKUPINA NOVE KBM - V LIKVIDACIJI60.332
......
Skupaj2.439.070

5
Prihodki Odvetiške družbe Matoz iz proračuna Mestne občine Koper Vrednost izplačil po plačnikih, prejemnik ODVETNIŠKA DRUŽBA MATOZ (in povezani subjekt), proračun MESTNA OBČUNA KOPER, obdobje januar 2003-oktober 2018
PlačnikVrednost izplačil (€)
MESTNA OBČINA KOPER1.219.662
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER FONDO ALLOGGI PUBBLICO DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA42.274
OSNOVNA ŠOLA KOPER SCUOLA ELEMENTARE CAPODISTRIA14.538
JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT IN MLADINO MESTNE OBČINE KOPER12.495
ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIAE5.376
KRAJEVNA SKUPNOST VANGANEL4.204
......
Skupaj1.306.853
6
Gibanje vrednosti izplačil Mestne občine Koper Odvetiški družbi Matoz Vrednost izplačil po letih, prejemnik ODVETNIŠKA DRUŽBA MATOZ (in povezani subjekt), proračun MESTNA OBČUNA KOPER, obdobje januar 2003-oktober 2018
PlačnikVrednost izplačil (€)
20035.985
200421.368
200552.590
200664.768
200777.417
2008111.341
2009151.000
2010192.786
2011149.696
201290.030
201379.113
201474.225
201550.916
20160
20177.416
2018 (jan.-okt.)133.460
Skupaj1.219.662

7
Največji odvetniki Mestne občine Koper skozi čas Vrednost izplačil po prejemnikih za izbrane prejemnike, plačnik MESTNA OBČINA KOPER, panoga SKD M69.101 - ODVETNIŠTVO, obdobje januar 2003-oktober 2018
8
Največji plačniki Evropskemu centru za reševanje sporov Vrednost izplačil po plačnikih, prejemnik EVROPSKI CENTER ZA REŠEVANJE SPOROV, obdobje januar 2003-oktober 2018
PlačnikVrednost izplačil (€)
MESTNA OBČINA KOPER247.733
MESTNA OBČINA MARIBOR24.766
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO14.030
MESTNA OBČINA LJUBLJANA13.225
DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE TERJATEV BANK, D.D.9.577
ENERGIJA IN OKOLJE, DRUŽBA ZA NAPREDNE ENERGETSKE IN OKOLJSKE REŠITVE, D.O.O.3.660
JAVNO PODJETJE-AZIENDA PUBBLICA KOMUNALA KOPER, D.O.O. - S.R.L.1.696
DOM STAREJŠIH ŠENTJUR878
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.310
ADRIAPLIN, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ZEMELJSKEGA PLINA D.O.O. LJUBLJANA67
Skupaj315.942

9
Največji prejemniki izplačil iz občinskih sredstev v odvetništvu Vrednost izplačil po prejemnikih, tip proračuna OBČINSKI PRORAČUNI, panoga SKD M69.101 - ODVETNIŠTVO, obdobje januar 2003-oktober 2018
PrejemnikVrednost izplačil (€)
ODVETNIŠKA PISARNA MUŽINA, ŽVIPELJ IN PARTNERJI D.O.O.2.780.982
ODVETNIŠTVO KOVAČIČ D.O.O., O.P.2.579.233
ODVETNIŠKA DRUŽBA ČEFERIN IN PARTNERJI, DRUŽBA ZA OPRAVLJANJE ODVETNIŠKEGA POKLICA, O.P., D.O.O2.447.646
ODVETNIŠKA DRUŽBA KOZINC IN PARTNERJI O.P., D.O.O.2.380.349
ODVETNIŠKA DRUŽBA MATOZ IN ROJKO, O.P., D.O.O.2.334.187
ODVETNIŠKA PISARNA FABIANI, PETROVIČ, JERAJ, REJC D.O.O.2.010.578
DROBEŽ BOJAN - ODVETNIK1.691.534
ANDREE PROSENC TJAŠA - ODVETNICA1.473.237
BAUMAN GAŠPERIN JOŽICA - ODVETNICA1.418.669
MAVRI ROMAN - ODVETNIK1.317.837
......
Skupaj96.173.855
10
Največji prejemniki izplačil Občine Ankaran v odvetništvu Vrednost izplačil po prejemnikih, plačnik OBČINA ANKARAN, panoga SKD M69.101 - ODVETNIŠTVO, obdobje januar 2003-oktober 2018
PrejemnikVrednost izplačil (€)
ŠIPEC MIHA - ODVETNIK244.031
URBANC IRENA - ODVETNICA171.309
ODVETNICA MOJCA PRIMOŽIČ KUŽNER103.626
ODVETNICA BRANKICA SAVIĆ281
Skupaj519.247
11
Največji plačniki Odvetniški družbi Matoz s področja sodišč in drugih pravosodnih organov Vrednost izplačil po plačnikih, tip plačnika PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI, prejemnik ODVETNIŠKA DRUŽBA MATOZ (in povezani subjekti), obdobje januar 2003-oktober 2018
PlačnikVrednost izplačil (€)
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU199.042
DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE136.834
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI44.152
OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI43.689
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU37.461
......
Skupaj548.068
Loading...

Vnesite opis:

 

Na voljo še 140 znakov.