Finšpektor je spletna aplikacija, ki omogoča

najbolj celovit vpogled v porabo javnega denarja

v Sloveniji od leta 2003 naprej

Finšpektor je spletna aplikacija, ki s pomočjo naprednih tehnologij in javno dostopnih podatkov omogoča drugačen vpogled v porabo javnega denarja na državnem in občinskem nivoju. Osnovni vir podatkov je aplikacija Erar, temu pa smo dodali še druge prosto dostopne javne vire in jih z uporabo orodij za obdelavo velikih količin podatkov prikazali v povsem novi luči.

Projekt je začel nastajati že pred leti, ko smo v podjetju Neolab iskali dovolj veliko javno dostopno bazo podatkov z razumljivim ozadjem, na podlagi katere bi lahko preverjali zmogljivosti naših analitičnih tehnologij ter si zagotovili vsebino za študije primerov. Ko smo postavili prvi prototip, smo opazili, da bo rezultat kmalu prerasel izhodiščne namene in da nastaja nekaj, kar lahko koristi splošni družbi. Odločili smo se, da bomo skušali Finšpektorja narediti dostopnega vsem državljanom RS.

Ker smo majhno podjetje, ki težko financira takšen projekt, še posebej pripadajočo strojno in programsko infrastrukturo, smo morali poiskati finančno podporo. Za projekt nam je uspelo navdušiti spletnega velikana Google-a, ki verjame, da lahko naše orodje bistveno pripomore k razvoju raziskovalnega novinarstva v naši državi. Namenili so nam finančna sredstva v višini 50.000 evrov, ki smo jih pridobili predvsem na račun naslednjih argumentov:

  • Način agregiranega prikazovanja podatkov o javni porabi celotne države v takšnem obsegu za javnost še ni bil narejen (kasneje se pojavi npr. USAFacts)
  • Analitična orodja so po navadi prezahtevna za običajne uporabnike, zaradi česar smo pričeli razmišljati o uporabniškem vmesniku, ki bi omogočal postavljanje vprašanj na bolj “razumljiv” način
  • Verjamemo, da bodo rezultati uporabe orodja napajali nove analize in študije, rezultati nekaterih pa bodo lahko zelo dragoceni za druge raziskovalce
  • Za potrebe prikazovanja rezultatov smo razvili novo obliko članka, primerno za prikazovanje podatkovno intenzivnih vsebin, kot jih omogoča Finšpektor

Načrtujemo, da bomo z delom teh sredstev lahko brezplačno vzdrževali in gostovali Finšpektorja vsaj eno leto po predvideni objavi v začetku leta 2019. Po zaključku tega obdobja računamo, da bomo stroške infrastrukture financirali s pomočjo plačljive verzije v obliki Excelovih preglednic (vrtilne tabele oz. »pivot tables«), ki bo ob mesečni naročnini na voljo naprednim uporabnikom: raziskovalnim novinarjem, javnim institucijam, zasebnim podjetjem in zainteresiranim posameznikom. Ta verzija Finšpektorja bo še veliko bolj zmogljiva kot brezplačna spletna aplikacija.

Veseli smo, da je spletni Finšpektor v beta verziji sedaj že na voljo testnim uporabnikom. Vabimo vas, da se razgledate in da nas obveščate o vtisih, napakah in predlogih. Glede na to, da smo v testni fazi, se zavedamo, da je pred nami še veliko dela, smo pa že sedaj zelo zadovoljni s podatki, ki se v celoti ujemajo s tistimi, ki so v okviru Erarja na voljo za ponovno uporabo. Opozoriti moramo, da se podatki na spletnem portalu Erar včasih spreminjajo, poleg tega smo opazili, da se ponekod ne ujemajo z njihovo aplikacijo. Veseli bomo, če boste na to pozorni in nas obvestili o neskladjih, saj bi se radi izognili napačnim interpretacijam podatkov.

Upamo, da bo Finšpektor uporaben čim večjemu številu ljudi, ki bodo lahko z njegovo pomočjo bistveno pripomogli k povečanju transparentnosti naše države.
Ustvarjeno s podporo