Finšpektor je aplikacija, ki omogoča

najbolj celovit vpogled v porabo javnega denarja

v Sloveniji od leta 2003 naprej

Finšpektor s pomočjo naprednih tehnologij in javno dostopnih podatkov omogoča drugačen vpogled v porabo javnega denarja na državnem in občinskem nivoju. Projekt je nastal s pomočjo spletnega velikana Google, ki v okviru Digital News Initiative podpira dobre projekte na področju inovacij v digitalnem novinarstvu. Decembra 2017 je v četrtem krogu razpisa sredstva namenil tudi slovenskemu projektu Finšpektor, ki je s pridobljeno pomočjo ugledal luč sveta in postal dostopen vsem državljanom Republike Slovenije.

Finšpektor združuje podatke iz različnih javnih virov: podatke o javnih transakcijah, ki so na voljo v okviru spletne strani Erar, podatke o gospodarskih družbah, ki jih ponujata Ajpes in FURS, ter podatke o javnih organizacijah, gospodarskih panogah, geografskih enotah in prebivalcih. Interaktivni pregledi so na voljo raziskovalnim novinarjem, različnim javnim in zasebnim institucijam ter vsem aktivnim državljanom RS, ki bodo z njegovo pomočjo pripomogli k povečanju transparentnosti naše države, nekoč pa morda tudi širše regije.

V okviru projekta smo objavili tudi 10 avtorskih člankov, ki so nastali s pomočjo uporabe orodja Finšpektor. Pod drobnogled smo postavili različne rezultate analiz in omogočili širši vpogled v izplačila javnega denarja. Na ta način smo želeli prikazati dejansko uporabno vrednost našega orodja.

Spletna verzija Finšpektorja je brezplačno na voljo vsem. Nadaljnji razvoj in infrastrukturo pa bomo financirali s pomočjo plačljive verzije v obliki Excelovih preglednic (vrtilne tabele oz. »pivot tables«), ki je ob mesečni naročnini na voljo naprednim uporabnikom. Ta verzija Finšpektorja je še veliko bolj zmogljiva kot brezplačna spletna aplikacija. Če vas zanima uporaba, ali pa imate druga vprašanja, nas prosim kontaktirajte.

Upamo, da bo Finšpektor pripomogel k smotrnejši porabi javnega denarja v naši državi.
Ustvarjeno s podporo